1

خروجی صحیح کد زیر را حدس بزنید؟

 

11 3 فرا لرن

  • PYn PYnat ive PYnativ vitanYP

  • Yna PYnat tive PYnativ vitanYP

  • Yna PYnat tive PYnativ PYnativ

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.