1

برای تبدیل رشته

“welcome to the beautiful world of python”

به

“Welcome To The Beautiful World Of Python”

از کدام روش استفاده کنم.

  • ()capitalize

  • ()title

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.