1

خروجی صحیح عملیات رشته زیر را انتخاب کنید.

 

13 3 فرا لرن

  • My Name Is James Bond

  • TypeError: unsupported operand type(s) for * or pow(): ‘str’ and ‘int’

  • My name is james bond

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.