1

پایتون نوع کاراکتر را پشتیبانی نمی کند. یک کاراکتر به عنوان رشته هایی با طول یک در نظر گرفته می شود.

  • True

  • False

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.