1

رشته ها در پایتون تغییر ناپذیر هستند، به این معنی که یک رشته قابل تغییر نیست.

  • True

  • False

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.