1

برای دریافت کد اسکی یک کاراکتر، تابع صحیح را انتخاب کنید.

  • char(‘char’)

  • ord(‘char’)

  • ascii(‘char’)

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.