• آزمون dictionary ها در پایتون

  query_builderنامحدود
  play_arrow1
  comment0
  query_builder1402/12/26
  این مسابقه دیکشنری پایتون سوالات چند گزینه ای رو برای آشنایی با عملیات دیکشنری ها…
  جزئیات