آموزش جامع HTML

HTML  اهمیت بسیار زیادی در طراحی سایت دارد. این زبان نشانه گذاری برای ساختاردهی و نمایش اطلاعات در وب استفاده می‌شود و نقش اساسی در ساختار و قابلیت دسترسی وبسایت‌ها دارد. در زیر تعدادی از اهمیت‌های HTML در طراحی سایت را بررسی می‌کنیم: